За над 4 млн. лв. по проект в община Петрич ще се асфалтират пътища

Петрич ще се свързва с всички села от Подгорието с нов, значително по-кратък маршрут

Петрич ще се свързва с всички села от район Подгорие с нов, значително по-кратък маршрут, след като беше защитен проект за асфалтиране на стария път между града и село Беласица, откъдето ще се прави и връзката с главния път за Подгорието. Проектът на Община Петрич е по ОП „Развитие на селските райони” на обща стойност 4 420 534 лв. Проектното предложение включва цялостна рехабилитация, в това число полагане на нова асфалтова настилка на четири възлови участъка от общинската пътна мрежа и всичко, свързано с прилежащата пътна инфраструктура. Това са: пътят Петрич – Беласица / пътят от черквата „Св.Петка” до разклона за село Беласица/; пътят Скрът-Габрене; пътят Габрене-Златарево;пътят от с.Гега до отклонението за Чурилово. Това са общо около 10 км общинска пътна мрежа. Пътят от Петрич до село Беласица никога не е бил асфалтиран. Той започва от кв.„Бухото” и излиза под отбивката за с.Беласица, при главния път за Подгорието. Общата дължина на трасето е близо 4 км, габаритите на пътя ще са между 3 м и 6 м. За да се избегне необходимостта от отчуждителни процедури, пътят е проектиран така, че на места има и стеснени участъци. „Според проекта за Общ устройствен план на община Петрич, около този път е предвидено жилищно строителство на определена височина. Освен това правим постъпки бившият стрелбищен комплекс, сега държавна собственост, да бъде придобит от Община Петрич и в този район да се заложи още както жилищно, така и индустриално строителство”, обясни кметът Димитър Бръчков. Той напомни, че в нито една друга посока Петрич не може да се разраства като жилищно строителство и заради това проектът за пътя до село Беласица е особен важен. „Градът е презастроен и това е нова възможност”, посочи кметът. За другите три пътни отсечки по проекта - Скрът-Габрене; Габрене-Златарево; с.Гега до отклонението за Чурилово, където има само черен път, също е предвидено цялостно асфалтиране. За село Гега е заложено и разширяване на урбанизираната територия по ОУП, тъй като има заявени инвестиционни намерения в областта на туризма. В този район е и Чуриловският манастир „Св. Георги”, който е сред посещаваните туристически обекти. „Като цяло с реализирането на този проект решаваме кардинални проблеми с пътната инфраструктура. Избрани са тези отсечки, защото отговарят на условията по програмата”, обобщи кметът Димитър Бръчков. Днес са обявени и обществените поръчки за авторски надзор, строителен надзор, управление и СМР по проекта на ОП „Развитие на селските райони”.                                                                               
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен