Общинският съвет в Петрич гласува пари за два големи проекта

Това са изграждане на парк и и инсталация за третиране на битови отпадъци

Общинският съвет в Петрич даде съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Петрич за тази година по два проекта. Първият е за подобряване на градската среда в урегулиран поземлен имот, който е отреден за изграждането на градски парк. За целта ще бъдат дадени 60 000 лева по сметката за средства от Европейския съюз. Паркът ще е на площ от 54 декара. Той ще е с два входа, в него ще има амфитеатър, който да се ползва като летен театър, посетителски център, детски площадки и изкуствен хълм за катерене на деца, многофункционално спортно игрище, игрище за плажен волейбол, зоокът за птици, сух фонтан, многоо алеи и зеленина. По проект е предвидено да се направи изкуствено езеро на площ от 3000 кв. метра. Една от сериозните придобивки е проектът за нов музей в градския парк. Сградата ще бъде на няколко етажа и с десет пъти по-голяма площ от сегашната постройка на Историческия музей.

Други 120 000 лева от бюджета на общината ще се отпуснат и за проектирането и изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен