Водопадът в Полска Скакавица вече е достъпен

Изграден е транспортен и пешеходен достъп

Транспортен и пешеходен достъп е изграден до водопада в Полска Скакавица по съвместен проект между общините Кюстендил и Конче, Република Македония, информира Дарик.
„В момента съвсем спокойно всеки може да са придвижи, не до самия водопад, а до наблюдателните места, изградени по проекта. Оттам се вижда прекрасно водопада, а по- калените туристи имат възможност да се качат до първата площадка на средата на водопада”, заяви зам.- кметът на община Кюстендил Росица Плачкова.
Главната цел на проекта е да се подобри достъпността до съхраненото природно наследство и природни ценности в общините Кюстендил и Конче, да насърчи устойчивото използване на потенциала на екологичните ресурси за балансирано развитие на туризма от двете страни на границата на трансграничния регион.
Дейностите по проекта включват: подобряване на автомобилния достъп и паркиране в сравнителна близост до прилежащата зоната на природната забележителност и както и подобряване на пешеходната достъпност до водопад „Полска Скакавица'' - чрез оптимизиране на техническите параметри на общинския път, изграждане на екологични пътеки и зони за рекреация и наблюдение - за територията на община Кюстендил; изграждане на екологична туристическа зона за отдих и рекреация – „Мантово“, чрез обособяване на екологични пътеки и поставяне на елементи на парковия дизайн в природната среда – за територията на община Конче; провеждане на тематични семинари с представители на заинтересованите страни по проекта - "Подходящо отношение към посетителите" и "Устойчиво използване на природата и културата за развитието на туризма"; извършване на задълбочено проучване за представяне на природния потенциал за развитие на туризма в община Кюстендил; представяне на културния и природен туристически потенциал на община Конче; представяне на местните художествени традиции и изтъкнати хора на изкуството от двете общини, чрез провеждане на представления и изложби; организиране на форуми на тема "Партньорство в областта на развитието на туризма" в двете общини.
Благоприятните екологични характеристики на околната среда в граничната зона осигуряват възможности за устойчиво развитие на различни форми на туризъм и реализация на следващи съвместни проекти.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"