Представиха речник на говора в Логодаж

Автор е Фердинанд Десподски

В залите на Регионалния исторически музей - Благоевград беше представена книгата на Фердинанд Десподски "Речник на говора на с.Логодаж, Благоевградско".
Инициативата принадлежи на дъщерята на автора Албена Сотирова и е подкрепена от Регионалния исторически музей - Благоевград и Македонския научен институт - филиал Благоевград.
Специални гости-изненада бяха самодейците от групата за автентичен фолклор към читалището на с.Логодаж.
Няколко думи за автора каза Албена Сотирова, а основната част от представянето на речника на логодажкия говор беше изнесена от проф. д-р Антони Стоилов - зам.ректор на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград и член на МНИ - Благоевград.Той представи обстойно труда на Фердинанд Десподски, като изтъкна голямото му значение за филологическата наука.
На представянето присъстваха голям брой заинтересувани благоевградчани, както и жители на с. Логодаж.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"