Избрани Новини

Днес читалищните дейци в Благоевград се отчитат

Ще избират председател, настоятелство и проверителна комисия

НЧ "Н.Вапцаров" - Благоевград ще проведе днес общо отчетно-изборно събрание при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността  на НЧ ”Никола Й.Вапцаров-1866” Благоевград за 2017 г.
2. Финансов отчет за 2017г.
3. Доклад на Проверителната комисия за 2017г.
4. Основни насоки за развитието на читалището за 2018г.
5. Проекто бюджет и членски внос за 2018г.
6. Избор на председател, настоятелство и проверителна комисия
Събранието ще се проведе от 18.30 ч. в Хорова зала „Проф. Христо Арищиров“.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)