Откриват пречиствателна станция в Банско

Събитието е от 10:30 ч.

Днес от 10:30 ч. е официалното откриване на ПСОВ -  Банско, реализирана по проект „Втора фаза на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на Банско с изграждане на ПСОВ” с номер BG16M1OP002-1.005-0003, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020”. След официалното откриване на обекта се предвижда провеждането на заключителна конференция от 11:30 ч. в Посетителския информационен център. Предвижда се на официалното откриване да присъства министъра на околната среда и водите Нено Димов.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"