Рехабилитират уличната мрежа в Банско и Добринище

Паралелно ще се изградят кабелни колектори

Между Община Банско и Държавен фонд земеделие бе подписан договор за рехабилитацията на уличната мрежа в Банско и Добринище. Одобреното финансиране е по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на обща стойност 1 888 988 лева. Ще бъдат обновени напълно асфалтовите настилки и тротоарите на улиците „Цар Симеон” между кръстовищата с ул. „България” и ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Глазне” между кръстовищата с ул. „Пирин” и ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „България” между кръстовищата с ул. „Патриарх Евтимий” и „Цар Симеон”, както и улиците „Георги Темелков”, „Александър Стамболийски” и „Паисий Хилендарски” в Добринище.
Паралелно с изпълнението на рехабилитационните дейности на улиците, ще изградим кабелни колектори, в които да бъде поставена слаботоковата мрежа, обслужваща доставчиците на съобщителни услуги.