Ще съдят измамник в Петрич

Чрез фалшиви обещания и заблуди взел пари от различни хора

Районна прокуратура - Петрич е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Г.Ц. за набавяне на имотна облага чрез въвеждане в заблуждение на различни граждани - престъпление по чл. 209, ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

През 2015 г. обвиняемият Ц. провел няколко лични срещи с И.И., като го убедил, че ще участва в търг за закупуване на общински имот, намиращ се на ул. „Тракия“ в Петрич. Той уверил мъжа, че след като го спечели,  ще му прехвърли собствеността върху имота. Първоначално обвиняемият взел от И.И. сумата от хиляда лева с обещание, че ще представи пред Община Петрич необходимите документи за участие в търг за закупуване на общински имот. Следващите пари, в размер на петстотин лева, били поискани от Ц. под предлог, че са за почерпка на служителите на Общината, които му съдействали за участието и спечелването на търга. Още две хиляди и четиристотин лева били взети от него за „заплащане на ДДС, нотариални такси и други разноски, необходими за изготвяне на документите по закупуването на общинския имот“.

От действията на обвиняемия са пострадали и други пет лица, пред които той поел ангажимент, че ще подготви и представи пред ТЕЛК Благоевград необходимите документи, въз основа на които впоследствие те да се снабдят с решения от ТЕЛК за трудоустрояване, както и ще обжалва решенията на ТЕЛК, с които е постановен отказ за трудоустрояване. За тази „услуга“ той искал различни суми, като по този начин нанесъл на пострадалите имотна вреда в общ размер на 1050 лева.

Сумата от хиляда и седемстотин лева обвиняемият получил в резултат на поредна измама, като този път пострадалият И.Р. бил въведен в заблуждение, че чрез съдействието на доктор Лозанова, член на ТЕЛК към МБАЛ Благоевград, ще бъде снабден с решение от ТЕЛК за пенсия. Освен това му било обещано внасянето в НОИ Благоевград на осигурителните вноски за период от време, през който учил във Военното училище във Велико Търново, за да може това време да се зачете като осигурителен стаж при пенсиониране. Г.Ц. уверил мъжа, че ще го снабди и с документ, удостоверяващ това обстоятелство.

В продължение на два месеца – от август 2016 г. до октомври 2016 г., обвиняемият Ц. провел няколко срещи в Петрич и в Благоевград с В.И., по време на които го уверил, че има контакти в Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция Благоевград. Срещу сумата от хиляда лева той обещал на мъжа да окаже съдействие за получаване на държавна помощ/подпомагане по „Директни плащания“ за кампания 2016 г. по програма за отглеждане на пчели. Първоначално поискал пари за регистриране и подаване на заявление от името на пострадалия като кандидат. Следващата сума била за оформяне на документите, които следвало да бъдат представени в ДФ, а впоследствие поискал и за такса за кандидатстване.

Предстои насрочване на делото срещу обвиняемия Г.Ц. набавил имотна облага чрез въвеждане в заблуждение на различни граждани.