В Благоевград ще прозвучат "Скрити многогласия на архивните свидетелства".

Форумът е посветен на 65-годишнината от създаването на Държавен архив-Благоевград

Правно-историческият факултут в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Катедра „История” организират кръгла маса на тема „Скрити многогласия на архивните свидетелства".

Форумът е посветен на 65-годишнината от създаването на Държавен архив-Благоевград.

Събитието е днес, 5 декември, от 10.30 ч. в зала „Изкуство“ на Регионална библиотека „Димитър Талев”-Благоевград.

П Р О Г Р А М А на кръглата маса „Скрити многогласия на архивните свидетелства”

Научен ръководител: доц. д-р Валентин Китанов, ръководител на катедра "История"

Откриване:
10.30–10.40 доц. д-р Михаил Груев - председател на Държавна агенция „Архиви“

10.40–10.50 доц. д-р Марияна Пискова (ЮЗУ „Неофит Рилски“): Чешкият пример за българския архив през Възраждането

10.50–11.00 доц. д-р Кристина Попова (ЮЗУ „Неофит Рилски“): Кореспонденцията на председателката на БЖС Димитрина Иванова с Германия в БИА (1929-1941)

11.00–11.10  докторант Яни Никола  (ЮЗУ „Неофит Рилски“): Непознати документи за съдбата на българите в Албания

11.10–11.20 гл. ас. д-р Милена Ангелова (ЮЗУ „Неофит Рилски“): Архивният фонд на Института за земеделско-стопански проучвания и историята на аграрната социология в България (1935-1945)

11.20–11.30 д-р Елена Чалгънова (РИМ-Благоевград): Документи за Борис Сарафов от фонда на РИМ - Благоевград

11.30–11.40   Любима Петрова (ДА-Благоевград): Семейният фонд на  д-р Борис и Славка Проевски  в ДА-Благоевград

11.40–11.50   Лепа Ангелова (ДА-Благоевград): Личният фонд на Ичко Димов Бойчев в ДА-Благоевград

11.50–12.00  Десислава Георгиева (ДА-Благоевград):  Живот и дейност на свещенник Василий Шумарев (по съхраняваните документи в ДА-Благоевград, ЦДА и Комисията по досиетата)

12.00–12.10 д-р Биляна Карадакова (РИМ-Благоевград): Гласове от училищна летописна книга

12.10–12.20  Албена Георгиева (ДА-Кюстендил): Семейният фонд на фамилия “Сугареви“ (Тодор, Делчо, Стефан и Здравко) в ДА - Кюстендил

12.20–12.30 Рилка Петрова (ДА-Кюстендил): Виртуална разходка из документите за живота и дейността на Лили Шмит, съхранявани в ДА-Кюстендил

12.30–12.45   Дискусия и закриване на форума