Държавен архив - Кюстендил отбелязва Съединението

Табло с копия на ценни документи посреща посетителите

Държавен архив – Кюстендил отбелязва Съединението на Княжество България с Източна Румелия и последвалата Сръбско-българска война с ценни документи. Табло с копия на документите на входа на административната сграда посреща потребителите на архивна информация.
Кюстендилският краевед и изследовател Владимир Караманов пише следното за събитията в Кюстендил на 8 и 9 септ. 1885 г.:
“На 8 септ. с.г. от Централното бюро на властвующата тогава либерална партия се получава до председателя на местната либерална партия в Кюстендил, Алексо Караманов, следната телеграма:
Княза стъпва в Румелия. Съединение практично извършено. Вред готови са пожертвувания и доброволци да спомогнат и подркрепят святото дело. Сутре тука тържество молебен за благословение делото и стъпването на Негово Величество в братската нам страна бивша Румелия. Направете също непремено.
Председателствующий на бюрото: Т. Иванчов
 Секретар: Д. Петков
Вследствие на нея става и в гр.Кюстендил молебен на 9 септември, след който биват събрани в правителствения дом (конака) множество видни граждани, за да разменят мисли по случая и да се образува в града един комитет, който да се грижи за събирание на доброволни пожертвувания от гражданите, а също и за записванието на доброволци, които да се изпращат в Южна България, в подкрепа на светото дело на Съединението.”Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"