Избрани Новини

Избраха изпълнител за строителството на бъдещия парк на Петрич

Комисията класира на първо място Обединение "БГ-КО- Петрич” ДЗЗД

Комисията, която проведе процедурата, класира на първо място Обединение „БГ-КО- Петрич” ДЗЗД. На второ място в обществената поръчка  е класирана  фирма „Водстрой  98” АД. Отстранени от процедурата са:  фирма „Никмар Кънстракшън” ЕООД; Консорциум „Градска част - ПЕТРИЧ”ДЗЗД; Обединение „Бул Инженеринг”ДЗЗД.

Решението на комисията за избор на изпълнител по СМР за градския парк на Петрич може да бъде обжалвано в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията. Със своето изпълнение проектът ще допринесе за подобряване качеството на живот на жителите на общината. Той предвижда цялостно обновяване на терен, който е отреден за градски парк в центъра на Петрич. Общата стойност на проекта за градски парк е 4 852 000.99 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. Проектното предложение е част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Петрич 2014-2020.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)