Промени в Закона за социално подпомагане обсъждаха в Симитли

Бяха обсъдени едни от най-важните промени в тази сфера

Промени в закона за социално подпомагане дискутираха служители от Дирекция „Социално подпомагане“ начело с директора Александър Балев, ръководители и социални работници от социалните заведения  в община Симитли, информират от пресцентъра на Общината.  
Срещата беше организирана във връзка с измененията с постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Бяха обсъдени едни от най-важните промени в тази сфера,  свързани с въвеждането на минимален и максимален срок на договора за възлагане на социална услуга,   уреждане на начина и реда за провеждане и изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа, и индивидуален план за подкрепа за ползване на услуги, както и тяхното съдържани, както и  най- важното подобряването  на отчетността и контрола в сферата на социалните услуги.
На срещата стана ясно, че  в областта на социалните услуги се прецизират по-голямата част от дефинициите на социалните услуги в съответствие с тяхната динамика през годините и се въвеждат нови дефиниции за целите на услугите. 
Прецизира се също така реда за откриване, възлагане на управлението и предоставяне на социалните услуги.   
Според промените, новите правила за оценка на потребностите и разработване на индивидуален план за подкрепа от доставчиците на социални услуги ще влязат в сила от 1 януари 2018 г. 


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен