Професор от Варшавския университет изнесе лекция пред студенти от ЮЗУ

Проф. д-р Владислав Чаплински бе гост на Правно-историческия факултет

Проф. д-р Владислав Чаплински, ръководител на катедра "Международно право и европейско право и администрация" във Варшавския университет в Полша (Uniwersytet Warszawski) бе гост на Правно-историческия факултет към Югозападния университет. Проф. Чаплински се срещна със студенти от специалностите „Международни отношения“ и „Право“, които с интерес слушаха публичната лекция, посветена на ролята на международния обичай в международното публично право. Професорът от Варшавския университет бе представен на аудиторията от зам.декана на факултета  доц. д-р Николай Марин.
Проф. д-р Владислав Чаплински е член на Законодателния съвет към министър-председателя на Република Полша за периода 1999-2006 г., член е на Консултативния комитет по външни работи от 1998 г., председател на Консултативния комитет по европейско право към Министерството на правосъдието от 2004 г. насам. Бил е директор на Института по правни науки към Полската академия на науките. Стипендиант е на Хумболтовия университет и на университета Макс Планк по международно публично право в Хайделберг. Главен редактор е на списание "Polish Year Book of International Law", издание на Института по правни науки към Полската академия на науките. Към момента е директор на Центъра за европейски изследвания към Варшавския университет в Полша.
Автор е на учебници по международно публично право и право на Европейския съюз.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"