Избрани Новини

Хижите на Рила имат проблеми с мръсната вода

Битовите условия в хижите доста се различават от тези в Европейските паркове

За спешни промени в Закона за водите, концесиите и защитените територии настояват шефовете на трите национални парка - Рила, Пирин и Централен Балкан. В трите парка има 56 хижи. Всички те обаче са без разрешителни за водовземане и заустване на отпадните води. В същото време, потокът от туристи се увеличава, а с това и опасността от замърсяване на подпочвените води.

Четири-пет часа по живописните пътеки на Рила и вече си до някоя високопланинска хижа. Според статистиката само за летните месеци западната част на парка е посетена от над 60 хиляди туристи.

Кара, турист:
"Тук е прекрасно, няма много туристи. Проблем обаче са указателните табели - само на български са, малко са и говорещите чужди езици."
Турист:

"Има какво да се иска - битовите условия в хижите доста се различават от тези в Европейските паркове. Като, че ли не са щадящи околната среда."

Очарователни гледки и проблеми, за които туристи, арендатори и паркова администрация говорят само "под сурдинка". Хижите нямат пречиствателни съоръжения, някои дори са без тоалетни, отпадъците се извозват към градовете включително и биоразградимите.

Петър Груйчев - хижар на хижа Македония:
"От домати, от краставици, обелки, ей такива неща, а пък тука не става да се изхвърлят. В найлонови чували на колата. Те се втечняват, но си е леко казано ужас.

Хижа "Македония" се посещава целогодишно. Органичните отпадъци са по два, три чувала на ден. Хижарите многократно са настоявали за изграждане на компост, но без резултат, а това е практика в другите страни. Според Дирекцията на парка процедурата е твърде тромава, а това е единственото природосъобразно унищожаване на биоразградимите отпадъци.

Красимир Андонов, директор на Национален парк "Рила":
"Би могло да се помисли по този въпрос, конкретно за биоразградими отпадъци, действително да се изградят такива компости, но във всички случаи те ще трябва да бъдат добре изолирани."

Замърсявания обаче има и в момента от старите изгребните ями на хижите. Отпадните води попиват в почвата, а от Рила се водоснабдяват всички населени места в района, както и София. За пречиствателни съоръжения може само да се мечтае.

В момента изграждането на такъв тип пречиствателни съоръжения е невъзможно, тъй като Законът за водите не го допуска.

Опазването на природата и поддържането чистотата на водите в трите национални парка е приоритет, се подчертава в отговора на Екоминистерството на наше запитване. Законодателството в момента обаче забранява заустване на отпадни води в парковете, проблем е и собствеността на земята. В писмения отговор се казва още, че ще ще се настоява за законодателни промени, а дотогава - не очаквайте лукс по хижите, но нека има поне нормални хигиенни условия и чиста природа, съобщава БНТТоп Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден