Курс по есперанто започва в благоевградското читалище

Тръгва след 15 октомври и е безплатен

Курс по есперанто започва в благоевградското читалище. Курсът тръгва от 15-ти октомври и е безплатен. Ръководител на курса е Методи Марков, председател на благоевградското дружество на есперантистите. Той е започнал да изучава есперанто още като ученик в кюстендилската гимназия и оттогава непрекъснато се усъвършенства. Както казва той самият, "Пари за есперанто не жаля". Непрекъснато чете на есперанто - вестници, списания, издавани на този език, участва в конгресите, усъвършенства знанията си. Според него човек, решил да изучава есперанто, ако е сериозен в намерението си, ще го научи основно за три месеца.

Още нещо любопитно за този изкуствено създаден език. Есперанто е най-разпространеният изкуствен международен спомагателен език. Първоначалното име на езика е Internacia Lingvo, а днешното му наименование идва от Doktoro Esperanto, псевдонимът, под който полският филолог Людвик Заменхоф публикува „Първа книга“ („Unua Libro“), първото описание на новия език, издадено през 1887 година.

Намерението на Заменхоф е да създаде лесен за научаване и политически неутрален език, който да служи като помощно средство в международното общуване, насърчавайки мира и разбирателството между народите. Първият международен есперантистки конгрес се провежда във френския град Булон сюр Мер през 1905 година. Той е последван от ежегодни международни конференции и срещи в различни части на света.

В България есперанто се разпространява почти веднага след излизането на „Първа книга“. Още в края на 19 век се появяват първите есперантски дружества, а през 1907 година в Търново е основан Българският есперантски съюз. Негов официален орган е списание „Български есперантист“, което излиза от 1919 година.

В наши дни броят на говорещите есперанто е около 2 милиона души, като за около 1000 души езикът е роден. Макар че езикът няма официален статут в никоя страна, през 1921 година той е препоръчан от Френската академия на науките, а през 1954 година с Резолюцията от Монтевидео получава признание от ЮНЕСКО, която установява официални отношения със Световната есперантска асоциация. Есперанто има съществено представяне в над сто страни, като използването му е най-разпространено в Европа, Източна Азия и Южна Америка.

Курсът по есперанто в Благоевград започва след 15-ти октомври и ще се провежда всеки понеделник от 18 часа в сградата на НЧ "Н.Вапцаров" - Благоевград.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"