Още един важен проект стартира в Община Белица

Обзавеждат социалната кухня към общината по проект на стойност 29 633,30 лв.

Подписаният договор от кмета на община Белица Радослав Ревански с фонд „Социална закрила”  “Закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на Общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда", вече е в ход.
Техническо-функционалното оборудване и обзавеждане на социалната кухня към община Белица е на стойност 29 633,30 лв.
Целта на проекта е повишаване качеството на предоставяната социална услуга, създавайки условия за намаляване разходите за нейната издръжка чрез инвестиране в екологични и енергоспестяващи системи като източник на енергия; Подобряване условията на труд в кухнята на Общинско предприятие ”Звено за услуги в домашна среда” чрез подмяна на амортизираното кухненско обзавеждане; Осигуряване достъп на по-голям брой стари хора до качествена социална услуга в обичайната домашна среда.
Очакваните резултати от проекта са свързани с улесняване и подобряване на качеството на работа на обслужващия персонал чрез закупуване и оборудване на домашния социален патронаж към Общинското предприятие. Ще подобри социалната услуга и ще улесни основните целеви групи - възрастни хора и хората с увреждания, свързани с изолираност от обществото, грижата за здравето и бедността. В отговор на тези проблеми и нужди, изпълнението на дейностите по проекта ще допринесат за създаването на условия на хора с увреждания и възрастни хора да водят достоен живот, а членовете на техните семейства да имат активен професионален живот. Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесат и за здравословното хранене на учениците в две училища, с които общинското предприятие има договор за доставка на обяд. В настоящия момент социалната кухня изхранва 350 социално слаби лица от цялата община в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд" .Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия