Инж.Герчев представи резултатите от санирането в Разлог

Проектът включва две общински училища

Инж.Герчев представи в Гранитната зала на Министерски съвет резултатите от санирането по проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог–сгради на образователната инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж”. Той изтъкна, че усилията на екипа от Община Разлог, работил по проекта, са дали много добър резултат.
Проектът включва две общински училища - СУ „Братя Каназиреви”– Разлог и ОУ „Никола Парапунов”– Разлог.
Общата цел е да се повиши енергийната ефективност в училищата, в които учат и работят 1040 ученици и учители. Проектът ще осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна образователна инфраструктура чрез прилагане на цялостен пакет от мерки, които да доведат до енергийна ефективност. Изпълнението на проекта ще допринесе до намаляване на разходите за енергия на СОУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" в град Разлог и ОУ "Никола Парапунов" в град Разлог ; по-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в Разлог; постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.; осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и др.