Днес щурмуват Тумба!

На върха е срещата с туристите от Македония

Втори ден продължава традиционният туристически поход към връх Тумба. Българският туристически съюз и Туристическо дружество "Калабак” - Петрич са организатори на традиционното изкачване на връх Тумба (1880 м). То се провежда два дни - на 19 и 20 август.

Програмата, днес, 20.08.2017г.( неделя ):
- от 6:30 до 8:00 часа закуска и събиране на бивачните съоръжения
- 8:00 часа преход до връх Тумба и среща с туристите от Македония
- 12:00 часа обяд
- 13:00 часа слизане до с. Скрът
- 17:30 часа отпътуване на участниците
В похода участвуват физически и психически здрави туристи с необходимата подготовка от всички туристически дружества, клубове и секции по туризъм от страната. Всеки участник е съоръжен с лична екипировка за висока планина и собствени бивачни съоръжения.
ТД „Калабак” - домакин на проявата - поема организационните разходи по подготовката и провеждането на похода, като осигурява транспорт на бивачните съоръжения от Петрич до м. „ Офицерски щаб ” и обратно, както и топла вечеря /чорба/ за всеки участник на 19-ти август / всеки желаещ си носеше подходящ съд /.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"