Клуб "Пирински стражи“ проведоха еко-програма за НП "Рила“

Направиха преход по първия създаден в страната ботанически маршрут "Приятели на растенията“

Дирекцията на „Национален парк „Рила“ и клуб „Пирински стражи“ към ІІІ ОУ „Братя Миладинови“ в Гоце Делчев организираха образователен маршрут в НП „Рила“. Посещението включваше интерпретативен преход по първия създаден в страната ботанически маршрут „Приятели на растенията“ от местността „Яворова поляна“ до Урдин циркус. Групата, съставена предимно от ученици от ІІІ до VІІ клас, членове на училищния туристически клуб, се запознаха с уникалното биологично разнообразие на защитената територия, като основна тема бе представителната флора на парка и планината.
Експерти от Националния парк дискутираха с участниците въпроси, свързани с резерватните територии и водните ресурси, както и мерките за опазване на видовете и техните природни местообитания, популяризирането на природозащитните дейности, спазването на установените режимите и нормите и правилата за поведение в защитената територия.
Наличието на представители на едрите гръбначни животни и птици, както и редките и защитени растения по маршрута изненадаха и впечатлиха участниците в образователната екологична програма.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"