Осигуриха 160 000 лева за стабилизиране на болница "Свети Мина“

Средствата са за покриване на най-спешните нужди на специализираната болница за лечение на онкологични заболявания

Общинските съветници в Благоевград подкрепиха единодушно предложението на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов да бъдат осигурени 160 000 лева за стабилизиране на финансовото състояние на СБАЛО „Свети Мина“. Средствата ще бъдат насочени за покриване на най-спешните нужди на специализираната болница за лечение на онкологични заболявания. Целта е да не бъде допуснат дефицит на медикаменти, необходими за лечение. По време на заседание на Общински съвет – Благоевград на 26.05.2017 година управителят на СБАЛО „Свети Мина“, д-р Георгиев представи доклад за текущото финансово състояние на болничното заведение. От него стана ясно, че болницата се нуждае от финансова помощ. По думите на д-р Георгиев, затрудненията се дължат на различни фактори, сред които забавянето на плащанията за онкологични лекарства от страна на здравната каса, амортизация и дефекти на старата апаратура, както и ръст на заболелите. С отпускането на еднократната финансова помощ Община Благоевград иска да помогне да бъдат покрити просрочени задължения към доставчици на медикаменти. Политиката, следвана от Общината, цели да развива и подобрява нивото на здравеопазване.
През 2014 година базата на СБАЛО „Свети Мина“ беше разширена и подобрена по проекта “Ремонт и оборудване на СБАЛО “Свети мина” -  Благоевград”, финансиран по ОП “Регионално развитие”. Беше доставена и монтирана нова висококачествена апаратура. В болничното заведение се лекуват хора не само от Благоевград и региона, но и нуждаещи се от цялата страна.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"