Започна приемът на документи за настаняване в общежитията на ЮЗУ

До 9-и юни документи подават чуждестранни студенти 2-5 курс

До 9-и юни документи за студентско общежитие подават чуждестранни студенти 2-5 курс и български студенти, кандидатстващи по право. По право кандидатстват студенти с ТЕЛК над 71%, без един родител, без двама родители, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик, които се обучават  държавна поръчка, студентски семейства, докторанти.
От 12-и до 30-и юни документи за студентско общежитие на общо основание  могат да подават студенти 2-5 курс и магистри, които се обучават държавна поръчка,  при успех не по-нисък от 4.00 и доход 500 лева на член от семейството. Програмата за попълване на заявления в сайта на университета е достъпна от 22.05.2017 г.
Студенти първи курс 2017/2018 година ще подават документи за студентско общежитие след първо класиране за прием в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.
Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание "отстраняване от общежитие" и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.
 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен