Преподаватели от ЮЗУ редят изложба

Откриването е от 17 часа в Радио Благоевград

Университетски преподаватели ще открият съвместна изложба в Арт салона на РТЦ-Благоевград.

Партньорството на Радио Благоевград и Факултета по изкуствата на ЮЗУ "Неофит Рилски" се изразява в много съвместни инициативи, които вече са се превърнали в традиция. Такива са именно годишните изложби, които Арт салонът показва - през месец май на преподавателите, през месец декември на студентите. Месец май е отреден за преподавателите, именно защото изложбата се посвещава на празника на духовността.  

Осъзнали своята мисия на учители и вдъхновители, които възпитават чрез личния пример, преподавателите от Катедра "Изобразително изкуство" във Факултета по изкуствата на ЮЗУ "Неофит Рилски" ще наредят свои творби в изложба в Арт салона на Радио Благоевград и Телевизионния център. 

Откриването на изложбата е днес от 17.00 часа.
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен