Избрани Новини

Община Разлог назначи 7 младежи

Те са на длъжност "Общ работник“ по програма

Договори с Община Разлог за срок от 6 месеца подписаха 7 младежи. Те са назначени на длъжност „Общ работник“, по програма, осигурена от съвместната дейност на Община Разлог и Дирекция „Бюро по труда“ Разлог.

Работниците ще следят за изрядността на зелените площи и паркови съоръжения, като при необходимост ще се отстраняват възникналите нередности. Младежите ще помагат при почистването на уличните платна, тротоарите, площадните пространства. Част от новоназначените ще помагат при ремонтите и аварийните ситуации в Разлог и населените места в общината.
Работните места са по проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)