Избрани Новини

"Топъл обяд" ще раздават в Разлог до края на 2019 година

От днес желаещите могат да подават заявления в "Домашен социален патронаж” - Разлог

Това става възможно,1 след като кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев подписа Допълнително споразумение към договора за безвъзмезднафинансова помощ по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Така срокът за предоставяне на услугата „Осигуряване на топъл обяд в община Разлог” се удължава до 31.12.2019г.
Желаещите да се възползват от услугата могат да подават заявления в ОП „Домашен социален патронаж” в Разлог от днес, 15 май.
Кандидатите, които имат право да ползват услугата, са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП, както и самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.
На този етап всеки ден в кухнята на Общинско предприятие „Домашен социален патронаж” се приготвя топъл обяд / супа, основно и ½ хляб / за 120 броя потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане” Разлог.
Община Разлог предоставя безплатно на потребителите социалната услуга - „Обществена трапезария”. Потребителите получават ежедневно, от понеделник до петък включително, храната си на място или от сградата, в която се помещава „Обществена трапезария” – Разлог, във времето от 10.00 ч. до 14.00 ч. Услугата се финансира от Фонда за европейско подпомагане.
Освен предоставянето на топъл обяд, по програмата е предвидено и осигуряване на временен подслон на бездомните лица, ползване на административни общински услуги, подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, здравословно и балансирано хранене и други съпътстващи социални услуги.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)