Пенсионерите на Банско обсъдиха дейността си

Градоначалникът бе гост на отчетно-изборното събрание на Пенсионерски клуб "Радон Тодев”

Градоначалникът на Банско, Георги Икономов, бе гост на отчетно-изборното събрание на Пенсионерски клуб „Радон Тодев” – гр. Банско. Към днешна дата 331 човека са членове на Клуба, като новите наброяват 20 души.
На провелото се събрание членовете на Клуба единодушно избраха за свой председател Костадин Спасев, а в състава на управителния съвет влизат Мария Захо...ва, Йордана Стефанова, Дафина Юнчова, Елена Балева, Димитър Пицин и Маргарита Дурчова.
Икономов поздрави председателя, като му пожела да е жив и здрав и да ръководи Клуба по най-добрия начин. Всички присъстващи използваха повода да отправят своите въпроси към кмета, свързани както с ежедневието им, така и с развитието на Банско.
Мария Захова води днешното събрание, на което бяха разгледани още отчетния доклад на Сдружение „Радон Тодев” – Банско за периода март 2016 – април 2017г., отчетния доклад на ревизионната комисия, като бе дадена и оценка за извършената работа през изминалия период.
Кметът на курортното градче, разкри какво се предвижда за Банско до края на годината и какви дейности се извършват към момента. „Ремонтираме площада, като се подменят изпочупените плочки с нови, където е необходимо. Много голям ремонт се извършва в старинния квартал. В момента тече и ремонт на читалище „Никола Вапцаров”, по проект за подобряване на енергийната ефективност, по програма към Националния доверителен екофонд. До края на годината ще бъде направен и последния 3-ти етап от ул. „Гоце Делчев”, след което ще бъдат извършени ремонти дейности и на ул. „Пирин””, обобщи Икономов.
Събранието уважиха още Райна Зайкова, главен експерт „Хуманитарни дейности” в община Банско и Сара Хаджиева, директор на Дневен център – Банско.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен