Ева Майдел: Изграждаме единен европейски пазар за финансови технологии

Призоваваме ЕК да изготви цялостен план за развитие на Финтек сектора

Всеки бизнес и гражданин би искал да използва удобни и бързи банкови услуги без чакане пред гишета и използване на физически устройства за идентификация при всяко влизане в електронното банкиране. Технологиите навлизат бързо в тази сфера и правят управлението на финансите по-евтино и по-ефективно. Нашата работа като законодатели е да създадем благоприятни и равни условия за всички бизнеси във финансовите услуги, защото най-голямата пречка пред развитието на иновации в този сектор в правната несигурност. Това заяви българският евродепутат Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП) по повод приемането от Европейския парламент на доклада за бъдещето на финансовите технологии, известни още като Финтек (FinTech), съобщава пресцентърът на ГЕРБ.

Майдел беше докладчик по темата за групата на Европейската народна партия в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите в Европарламента. Промените, внесени от нея и защитаващи интересите на българските финансови компании, бяха включени във финалния текст.

„В доклада, който приехме, призоваме Европейската комисия да изготви цялостен план за развитие на Финтек сектора, в който да се предвидят мерки за осигуряване на по-ефективна киберсигурност, защита на личните данни при финансови транзакции, по-лесно навлизане на нови компании и стандартизиране на изискванията за Финтек компаниите в целия ЕС“, допълни българският евродепутат.

Едно от предложенията на Ева Майдел, което намери място в текста на Парламента, е ясно разграничение между различните бизнес-модели на финтек компаниите, поради което е необходимо да има специфични мерки, които да отговарят на конкретните нужди.

Ева Майдел работи активно за развитието на финансовите технологии и организира в София консултация със заинтересованите страни за регулаторната рамка на Финтек на ниво ЕС в края на февруари 2017 г.

На кръглата маса участваха представители на Финтек компании, банки, финансови институции, консултантски компании и други заинтересовани страни, които представиха визията си за модерна рамка на финансовите технологии.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен