Близо 2800 декара са новите насаждения на ЮЗДП

Наесен ще бъдат залесени още 700 декара с топола и дъб

Със засаждането на повече от 1 милион и 50 хиляди фиданки приключи пролетното залесяване и попълване на горските култури на територията на Югозападното държавно предприятие. Близо 2800 декара са създадените нови насаждения в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска. По-големи залесявания се извършиха в териториалните поделения в Пирдоп - 187 декара, Елин Пелин – 172 дка, Брезник – 186 декара, Ихтиман – 137 дка, Благоевград – 121 декара, Самоков – 116  декара, както и в Кюстендил, Дупница, Сливница и Осогово.

Използвани са приоритетно местни широколистни видове - зимен дъб, цер, благун, червен дъб, космат дъб, както и топола, акация, обикновен кестен, явор и др.

И тази година се извършиха масови залесявания с участието на доброволци, студенти и ученици. Над 50 декара са създадените нови гори с доброволчески труд в съвместните инициативи, в които ЮЗДП осигурява подходящи терени и фиданки.

Разраства се тенденцията за финансиране на залесителни дейности от различни юридически лица и организации. Общо 20 декара нови гори в районите на Елин Пелин, Дупница и София са засадени с финансовата подкрепа на частни компании. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен