Избрани Новини

ЮЗДП се включва в мониторингова система за проследяване на короядите

В районите на ДГС - Гърмен и ДГС - Места вече са заложени феромонови уловки

Югозападното държавно предприятие се включва в изграждащата се мониторингова система в България за проследяване динамиката на популацията при корояда, който унищожава иглолистните насаждения от бял и черен бор. В районите на „ДГС Гърмен” и „ДГС Места” вече са заложени феромонови уловки от типа процепен капан с мокър уловител. Поставени са на недостъпни места, където възможностите за провеждане на санитарни сечи са изключително ограничени.
Основната цел е да се допълни събраната информация за видовия състав и сроковете на летеж на короядите в иглолистните насаждения в Югозападна България. Към момента наличните данни са за районите на Брезник, Добринище, Земен, Осогово, София, Струмяни, Петрич и Якоруда. Въпреки че феромоновите уловки не се прилагат като средство за борба със стъблените вредители, се очаква, че залагането им ще ограничи появата на нови короядни петна.

Съхненето на изкуствено създадените преди години иглолистни култури на нетипични за тях места е сериозен проблем за цялата страна. Към края на април т.г. на територията на ЮЗДП са констатирани 1787 хектара съхнещи насаждения, от които 23 хектара са в недостъпни места. Процесът е необратим и сечта е единственият вариант за възобновяване на гората. Поради това в много териториални поделения на ЮЗДП се работи приоритетно по усвояване на съхнещата дървесина, като са предприети мерки за оптимизиране на сроковете за съгласуване на документацията и провеждане на сечите в повредените насаждения.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май