В Пиринско най-много бебета се раждат в община Гърмен

Увеличава се относителният дял на извънбрачните раждания

Към 31 декември 2016 г. населението на област Благоевград е 310 321 души, което я нарежда на шесто място. В сравнение с 2015 г. намалението е с 2510 души. Мъжете са 151 342 (48.8%), а жените - 158 979 (51.2%) или на 1000 мъже се падат 1050 жени. Продължава процесът на остаряване на населението. Лицата на 65 и повече навършени години са 57 190, което е 18.4% от населението в региона. Децата до 15 години пък са 44 905 или 14.5%. Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.2 години през 2009 г. нараства на 42.6 години в края на 2016 година. По този показател област Благоевград се нарежда на пето място в страната. Хората в трудоспособна възраст са 194 348 души - 62.6%.

С положителен естествен прираст е само община Гърмен. Намалението на населението за областта, измерено с коефициента на естествен прираст е минус 3.5‰. С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естестествен прираст са община Струмяни - минус 14.0‰, следват я общините Кресна - минус 11.1‰, и Симитли минус 7.1‰, уточняват от Териториално статистическо бюро-Югозапад, пише kmeta.bg.

Броят на живородените деца през 2016 г. е 2836, от които 1403 момчета и 1433 момичета, като в сравнение с предходната година броят им е намалял със 157 деца. По този показател областта се нарежда на шесто място в страната. Най-висока е раждаемостта в община Гърмен - 12.4‰, следват я общините Гоце Делчев - 10.0‰, и Благоевград - 9.9‰. С най-ниска раждаемост през 2016 г. са общините Кресна и Якоруда - съответно 6.9 и 7.2‰.

Средната възраст на майката при раждане на първо дете в област Благоевград е 26.5 години.

Увеличава се относителният дял на извънбрачните раждания. През 2016 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1244, което представлява 43.9% от всички живородени. Най-висок е относителният дял на извънбрачно родените в община Струмяни - 87.5%, следвана от общините Белица - 65.5%, и Гърмен - 60.0%, а с най-нисък относителен дял е община Сатовча - 19.0%. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен