Избрани Новини

Студенти от ЮЗУ се запознаха с Национален парк "Рила”

Експертите в своите представяния обърнаха особено внимание на богатото биоразнообразие

С три поредни посещения в централния офис на парковата дирекция в Благоевград студенти от специалност „Туризъм“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ се запознаха с историята, управлението и перспективите за опазване на Национален парк „Рила“. Четвъртокурсниците получиха детайлна и актуална информация за защитената територия, която ще е в полза на тяхното обучение по дисциплината „Консервационна природозащита“. Експертите от Дирекцията на „НП Рила“ в своите представяния обърнаха особено внимание на богатото биоразнообразие, консервационния статус на видовете и природните местообитания, функционалното зониране, водните ресурси, екомаршрутите и забележителностите на територията на националния парк и петте резервата.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май