17 са откритите мъртви лешояди в Кресненското дефиле

Реалният брой на жертвите се оценява на над 30 птици

До момента са открити 17 мъртви лешояда в Кресненското дефиле. Реалният брой на жертвите се оценява на над 30 птици, съобщиха от природозащитната организация "Зелени Балкани". Данните са предоставени от екипа на Фонд за дивата флора и фауна. Вчера имаше съвместна комисия от ФДФФ, РИОСВ Благоевград, полицията в Благоевград и ОДБХ, която документира последните три намерени птици и да събере проби от тях. Днес на място са алпинисти от екипа на "Зелени Балкани", които съдействат за вземането на намиращите се в гнездо в дефилето малко лешоядче и яйце.
Дейността е съгласувана с РИОСВ Благоевград и се извършва по реда на специално разрешително, което дава правомощия да оказват подобна помощ на бедстващи диви птици.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен