Газопроводът ще стигне до Разлог и Банско през 2019 година

Проектните варианти на трасета на преносния газопровод са три

"Булгартрансгаз" ЕАД има инвестиционно предложение за изграждане на преносен газопровод до Разлог и Банско. Държавното предприятие обяви своето намерение. Целта е да се уведомят всички заинтересовани физически и юридически лица за бъдещото строителство, пише "Сатндарт".

Проектните варианти на трасета на преносния газопровод са три. Те са с различна дължина - 34,1 км, 36,9 км и 38,3 км. Минават през Симитли, симитлийските села Полето, Брежани и Градево, за да стигнат до Разлог.

Зоната за превантивна устройствена защита на газопровода (2 х 200 m) засяга освен и симитлийското село Крупник и град Банско. При проявен интерес всеки може в срок от 14 дни от публикуване на обявата на информационното табло на община Разлог да уведоми възложителя за своите предложения и мнения.

Доставката на компресирано синьо гориво за града в момента се извършва чрез специални автомобили (трейлери), които возят в бутилки синьото гориво от газоизмервателната станция в Симитли.

Срокът за експлоатация на газопровода, който ще се направи, е 50 години. Предвижда се строителството му да стартира през втората половина на 2018 година. Строителните дейности трябва да продължат 14 месеца. Това означава, че в края на 2019 година природният газ ще стига до Разлог и Банско по тръби, а не с бутилки в камиони.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"