Избрани Новини

Общинският съвет в Банско заседава

Предложеният дневен ред включва 18 точки

На Общнския съвет в Банско днес предстои много работа. Предложеният дневен ред включва 18 точки. На съветниците предстои да разгледат докладна записка от кмета на общината Георги Икономов за получена покана за редовно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД Благоевград. Местният парламент в Банско трябва да се произнесе и относно промяна на правилника за оганизацията и дейността на общинския съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Съветниците трябва да се произнесат и относно актуализиране състава на наблюдателната комисия при общинския съвет в Банско. Трябва да разгледат и да се произнесат относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, програмата за развитие на читалищната дейност, актуализацията на минималните и максималните цени за таксиметровия превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа. Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)