Областният управител свика консултация за РИК - Благоевград

Тя ще се проведе днес от 13.00 часа в Областна администрация

Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов на основание чл. 60 от Изборния кодекс кани на консултация относно състава на Районна избирателна комисия Благоевград за изборите за Народно събрание, насочени за 26 март 2017 г. Тя ще се проведе на 29 януари 2017 г. (неделя) от 13.00 часа в Областна администрация Благоевград, заседателна зала на 1 етаж.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят:
1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от ИК
2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лицаСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"