Избрани Новини

В Кюстендил няма да увеличават местните данъци и такса смет

Предвидени са 30 000 лв. за фонда за асистирана репродукция

В проекто-бюджета за 2017 г. се предвижда ръст на постъпленията от данъчни приходи с 280 хил.лв. в сравнение със началния план за 2016 година, като това увеличение е при непроменени размери на ставките на местните данъци от 2008 г. до момента и се дължи главно на предприети сериозни мерки от страна на общинска администрация за повишаване на събираемостта на местните данъци, предаде Дарик.

„Ръстът на данъчните приходи е с 7,4% спрямо началния бюджет за 2016 г. и намаление на размера на неданъчните приходи с 7,2%. Ръстът на собствените приходи е с 0, 2%. Това е една консервативна прогноза. Данък недвижимите имоти запазва размерът за очаквани постъпления от 1 000 000 лв. Планираната събираемост е 72%. Това е абсолютно постижима цел. 16, 3% е очакваният ръст на събираемост при данъка върху моторните превозни средства. Сумата, която планираме, е 2 500 000 лв. Тя е постижима, заради изискването на пунктовете за годишен технически преглед, където не може да се премине без този данък", заяви зам.кметът Надя Каратова. Очаква се и 100% събираемост при патентния данък.
В частта неданъчни приходи общият размер е 9 344 300 лв., което е с 17, 3% по-малко от миналата година. Приходите от такси ще се повиши с 5%. Приходите от продажба на общинско имущество ще намалее с 8, 4% спрямо 2016 г.
В проекто-бюджета са предвидени 19 965 000 лв. за трудови разходи. Ръстът при тях е заради увеличението на минималната работна заплата. Предвидени са 121 000 лв. за помощи, както и 30 000 лв. за фонда за асистирана репродукция.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)