Обсъждат бюджет 2017 в Кюстендил

То ще се проведе днес от 17.30 часа в заседателната зала

Община Кюстендил организира обществено обсъждане на бюджета за 2017 година на 9 януари. То ще се проведе от 17.30 часа в заседателната зала, сградата на общинска администрация. Ще се приеме  бюджета на Община Кюстендил за 2017 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година. Всеки желаещ може да се запознае с проекта за бюджет и със списъка за капиталови разходи, след което да даде конкретни мнения, препоръки и предложения.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен