С дрон ще следят за незаконни водовземни съоръжения

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район“ има нова придобивка

„Министерството на околната среда и водите подкрепи Басейновите дирекции, като отпусна средства за закупуване на дронове и съответния софтуер за тях“, съобщи директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Вангелия Иванова. Безпилотният летателен апарат с мултиспектрална камера ще се използва в критични ситуации за по-бързото установяване размерите на наводнения и бедствия, за заснемане на негативните последици от наводненията и за по-лесното установяване на речна проводимост в недостъпните райони, предаде БНР. С дрон ще се оглеждат и незаконно изградените обекти, в които собствениците не желаят да допуснат служителите на Басейновата дирекция.

„Тази придобивка изключително много ще ни подпомогне и ще повиши качеството на нашата работа“, каза още Иванова.

Бяха отчетени и изпълнените дейности в дирекцията през последния месец. Броят на проверките, осъществени през ноември от експертите на Басейновата дирекция в Благоевград, е 115. В рамките на констативните протоколи са направени 24 предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или нарушения на разпоредбите на Закона за водите, 8 са съставените актове за установяване на административни нарушения.

„Наложените индивидуални санкции са в размер от 500 лв. до 3000 лв., т.е. санкционната политика до голяма степен има дисциплиниращ характер, но при повторно нарушение глобата може да бъде в максимален размер“, подчерта Вангелия Иванова. По думите й, броят на подадените сигнали за нарушения през ноември намалява.

Ръководителят на дирекцията изказа удовлетворение, че вече е приключена успешно работата по Плана за управление на риска от наводнения и Плана за управление на речните басейни. Тези две разработки за Западнобеломорския район са били разгледани вече от висшите експертни екологични съвети. Предстои в близките дни заедно с плановете на останалите три района за басейново управление в страната да бъдат приети от Министерския съвет.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"