За трета поредна година ще се проведе ден на PR студента в ЮЗУ

Мероприятието включва среща-дискусия на тема "Манипулацията на камерата и ролята на журналиста“

Днес от 9:30 часа ще се проведе Ден на PR студента в учебен корпус №1 на ЮЗУ „Неофит Рилски“, зала 341. Събитието се организира от студентите от четвърти курс специалност „Връзки с обществеността“ с подкрепата и инициативата на своите преподаватели от катедрата.

Мероприятието включва среща-дискусия на тема „Манипулацията на камерата и ролята на журналиста“ с участници работещите в Канал 3 Валери Урлачки, режисьор на пулт и Бисера Илиева, журналист и водещ. Студентите от трети курс ще представят уъркшоп „Учебна кризисна пресконференция“. Денят ще продължи с дискусия на тема „Предизвикателствата във взаимоотношенията на PR и журналистите“ с участието на Стоян Стоянов от  PRoWay Communications Agency.

Денят на PR студента се провежда за трета поредна година в Югозападния университет. С тази инициатива студентите имат възможността да почерпят от опита на работещите в сферата на комуникациите. Мероприятието е една своеобразна учебна практика, в която бъдещите PR практици реализират собствени проекти. Това е начин студентите да затвърдят знанията от следването си, да придобият нови, да подобрят екипната си работа и да създадат нови контакти. Денят е и повод за разчупване на атмосферата и създаване на по-близки взаимоотношения между самите студенти, а и между тях и преподавателите.

Мероприятието се превръща в своеобразна традиция, за да се затвърди теорията, да изгради новаторски дух и култура и трамплин за  лидери по пътя им към успешно професионално развитие.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен