Днес от 10.30 ч. в Университетската библиотека на ЮЗУ "Н.Рилски" - Благоевград ще бъде представена книгата на доц. д-р Снежана Ракова и доц. д-р Пенка Данова от БАН "Бенедето Рамберти и Даниело Лудовизи. Двама венециански пратеници в Константинопол през 1534 г."

Организатор на срещата е Студентският клуб  "Проф. Иван Дуйчев" към катедра "История" при Югозападния университет "Неофит Рилски".