Откриха нов резервоар за минералните води от находище "Сандански“

С него ще се решат проблемите на местните хора и бизнес

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, кметът на град Сандански Кирил Котев и директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) Вангелия Иванова откриха нов резервоар, който ще акумулира минералните води от находище „Сандански“. Съоръжението е 382 куб. метра – близо пет пъти по-голямо от старото и се чака от десетилетия от местните хора и бизнес. То ще даде възможност за рационално използване на ресурса и непрекъснато водоподаване към всички ползватели.
Инвестицията, предоставена от МОСВ посредством ПУДООС за изграждане на подземния резервоар и помпена станция към него, е 215 176 лева. Зам.-министър Николова подчерта значимият ефект, който тя ще предизвика. „Новият резервоар ще гарантира ефективно използване на изключително ценния ресурс от минералната вода – съкровището на Сандански“, добави тя. С работата на новото съоръжение водата ще стига безпроблемно до хотелите, спа центровете, балнеоложките комплекси и всеки ползвател, без да се изпитват проблеми по време на пиковото й потребление.
Проектът е пример за това как държавната, общинската администрация и бизнесът работят добре заедно и успехите са налице, каза директорът на БДЗБР Вангелия Иванова. Тя пожела пълноценно използване на новия резервоар, който е инвестиция в бъдещето на града.
По-късно в Сандански зам.-министър Николова запозна кметове от региона с възможностите на пилотната Националната програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия, която разполага с ресурс от 3,5 млн. лева. Програмата се администрира от Националния доверителен екофонд, който до 16 декември приема проекти от местните власти.
Вашият регион е един от най-богатите на минерални води, възползвайте се от този ресурс, за да носи приходи в общинските ви хазни, призова местните власти зам.-министър Николова. На интернет страницата на НДЕФ може да се намери пълна информация за кандидатстване по програмата. От днес има и рубрика за въпроси и отговори.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"