Деца учиха за братята от Струга

Музейният урок беше посветен на Димитър и Константин Миладинови – народни будители и видни български книжовници

В РИМ-Благоевград се проведе музеен урок, посветен на Първи ноември – Ден на народните будители, с акцент върху едни от най-изтъкнатите представители на този светъл празник – Димитър и Константин Миладинови. В мероприятието участваха ученици от 5 „а“, 5 „б“ и 5 „в“ класове с учители г-жа Черварова, г-н Гунчев, г-жа Балилова и педагогическият съветник Жулиета Думбанова  при VІІІ СОУ „Арсени Костенцев“.
Елена Чалгънова, уредник в отдел „Българските земи XV- началото на XX век“ на Регионален исторически музей- Благоевград, запозна учениците с историята и предпоставките за появата на Първи ноември в националния празничен календар. Посредством презентация за братя Миладинови децата получиха представа за културно-просветната дейност на Стружките братя, насочена изцяло към културно-националното съхраняване на българщината в географската област Македония, като беше изтъкната непреходността на тяхното дело и актуалност в нашето съвремие. В хода на изложението учениците се докоснаха до някои от изданията на сб. „Български народни песни“, който през 2016 г. отбелязва 155 години от обнародването си в Загреб. Показаха се печатни материали,  излезли през първото десетилетие на ХХ в., 30-те и 40-те години на същия век, посветени на братя Миладинови и техния сборник. В тази връзка заслужава да се отбележи биографията на Ббатя Миладинови, съставена от Кузман Шапкарев, писана през 1884 г.
Учениците получиха възможност за практическа изява на получените знания. Те участваха в своеобразна игра по откриване на първите три печатни издания на сборника „Български народни песни“, които присъстват в постоянната експозиция на РИМ-Благоевград. Ценните издания са от 1861 г. (първо издание), 1891 г. (второ издание) и 1942 г. (трето издание).
Годишнината от издаването на „Български народни песни“ е повод учениците в Благоевград да си припомнят за братя Миладинови и техния забележителен етнографски труд, оставил трайни следи в историята на българската национална култура.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен