Санирането на сгради намали безработицата

Спадът на равнището "безработица“ за района е 0,4%

2910 са регистрираните безработни към 1 октомври 2016 год в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, обявиха от Бюрото по труда. Равнището на безработицата е 10,9%, и сравнение с предходния месец август т.г. показва 88 лица без надница по-малко, а спадът на равнището „безрботица“ за района е 0,4%, информира kmeta.bg .

Безработицата отчита спад и за преходния месец септември – така е от май т.г. Това се обяснява с масираното саниране – работи се на над 20 обекта по програмата за енергийна ефектимност. Както и със сезонната работа – десетки се хващат в ябълкобера, във ваденето на картофите, отбелязват експертите.

Безработните в община Кюстендил са 2772 човека, в община Невестино-94, и в Треклянска община-44-ма.1 839 безработни са без специалност и професия. Тревожно е и това, че 1276 са с начално образование и са без реализация на пазара на труда. 236 са висшистите, което за обезлюдяваща община също не е добър показател. Незаетите специаблисти са 589.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"