ОИЦ – Кюстендил организира семинар за земеделски производители

Участието е безплатно и не се изисква предварителна регистрация

Областен информационен център – Кюстендил ще проведе семинар на тема: „Условия за кандидатстване по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони”. Семинарът ще се проведе днес от 11:00 ч. в Голямата зала на читалище „Братство 1869”, гр. Кюстендил.

Подкрепата по мярка 4.1. се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в земеделските стопанства, за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Очаква се приемът по мярката да стартира на 17 октомври с променени условия. Сред новостите за предстоящия прием са инвестициите за напояване, критериите за оценка, максималния размер на допустимите разходи, които може да има по един проект, а също така и максималния интензитет на финансовата помощ.

Семинарът е предназначен за земеделски производители от област Кюстендил. На семинара могат да присъстват и всички граждани, които проявяват интерес към кандидатстване и изпълнение на проекти по ПРСР 2014 – 2020 г. Участието е безплатно и не се изисква предварителна регистрация. При необходимост от допълнителна информация може да се обръщате към ОИЦ – Кюстендил на тел. 078/ 52 02 12.

Семинарът е част от инициативата „Европейските фондове в подкрепа на селското стопанство”, която се провежда от ОИЦ – Кюстендил. Инициативата ще приключи на 1 октомври (събота) по време на ежегодния общински Празник на плодородието с открита приемна и други събития на центъра.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен