50% от завършилите студенти в АУБ остават в България

Над 95% от студентите започват работа още в първите 6 месеца след завършването си

Над 95% от студентите в Американския университет в Благоевград започват работа още в първите 6 месеца след завършването си, информира БНТ. 50 процента от младежите остават да работят в България, останалата част се реализират предимно в Америка и Европа.

Под един процент е безработицата сред хората, завършили Американския университет. Според представителите на висшето учебно заведение младежите, които остават да работят в България се реализират предимно в сфери свързани със специалността, която са изучавали в университета – от бизнес администрация и комютърни науки до журналистика, история и литература.

Страци Кулински – президент на АУБ: "В много случаи наши завършили студенти са работодатели на сега завършващите студенти."За целта университетът има традиции в създаването на връзки между всички завършили студенти и черпи от техния опит. Аз мога да говоря от моя личен опит. Аз съм завършил първият випуск на университета и от няколко месеца започнах да помагам отново на университета тук на място след една 20-годишна пауза."

Студентите избират специалността си едва на третата година от образованието си в униерситета. Мнозина обаче успяват да се реализират на пазара на труда и в сфери, различни от специалността, която са завършили.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"