Съдия Красимир Аршинков осъди ВСС

Красимир Аршинков ще получи обезщетение от 29 000 лева

Благоевградски окръжен съдия осъди Висшия съдебен съвет за причинени неимуществени вреди, предаде Дарик.

Красимир Аршинков ще получи обезщетение от 29 000 лева за това, че кадровиците на Темида са уронили доброто му име с публикуването на доклад на служебната интернет страница, изготвен след проверка на дейността му от нарочно създадена временна комисия.

Магистратът е предявил иска по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. През 2009 г. ВСС извърши проверка на място за работата на тогавашния административен ръководител на Окръжен съд - Благоевград Красимир Аршинков за евентуален конфликт на интереси.

Временната комисия към Висшия съвет се самосезира след поредица медийни публикации и анонимни сигнали. Докладът бе качен в сайта на ВСС на 28 януари 2010 г. и може да бъде прочетен и към днешна дата. По случая тогава се намеси и лидерът на РЗС Яне Янев, който публично заговори за конфликт на интереси в правораздаването в Пиринско.

Според Аршинков обаче действията на ВСС са били незаконосъобразни. Срещу него е произнесена „присъда без право на обжалване", въз основа на слухове и съмнения по анонимни сигнали и без нито един установен случай на нарушение на законовите изисквания, включително и тези на принципа на „случайно разпределение на делата" и „Етичния кодекс на магистрата".

Поради публикуване на доклада на така нар. „Временна комисия" към ВСС на интернет - страницата „дискредитирането" му е получило широк медиен отзвук, изразяващ се в това, че всички електронни и печатни медии в страната са отразили, че ръководителят на Окръжния съд в Благоевград е в постоянен и тежък конфликт на интереси и е участвал в престъпна група, свързана с разпределение и разглеждане дела на съпругата му адвокат Михаела Аршинкова от „правилните съдии".
Очерняне доброто име на ищеца е продължило близо пет години.

След разпита на съдии в Окръжен и Районен съд в Благоевград, Административният съд в Кюстендил не установи напрежението в отношенията между съдиите през 2008-2010 г. да е било причинено от нарушаване принципа на случайното разпределение на делата, от упражнен натиск или отправени внушения от страна на тогавашния председател на Окръжния съд Красимир Аршинков към колегите си съдии за процедиране или решаване на определени дела с участието на съпругата му в нейна полза.

Показанията на свидетелите съдържат твърдения за напрежение, възникнало единствено по повод медийни публикации и медийни изяви срещу Аршинков.
Изслушванията по време на проверката са осъществявани в нарочно определена за това зала, но и на произволни места като на входа на съда, в коридорите на съда, в различни кабинети.

Затова магистратите в Кюстендил приемат, че процедурата по цялостната проверка дейността на магистрата е изцяло опорочена.

Изводите на „временната комисия" са в противоречие с основни принципи на правото, приложими във всички производства, в рамките на които се проверява извършено ли правонарушение, от кого е извършено и следва ли носене на съответната отговорност. Не са зачетени принципът за невиновност и принципът за правото на ефективна защита. При наличие единствено на съмнения и подозрения, макар и необорени, съобразно тези принципи, не би следвало да се формира извод за осъществено правонарушение, счита Административният съд в Кюстендил.

Сам по себе си докладът на „временната комисия" с така анализираното му съдържание и оповестен публично, пряко е причинил претендираните от ищеца неимуществени вреди - „очерняне на доброто име и чест" и накърняване на достойноството..
Затова ВСС ще трябва да обезщети Красимир Аршинков.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"