Благоевград и Делчево представиха свършеното по общ проект

Дейностите обхващаха реките Брегалница и Бистрица

Успешно завършиха дейностите по проект „Мерки за предотвратяване на наводнения на реките Брегалница и Бистрица”, който се реализира съвместно от Община Благоевград и община Делчево, Република Македония. Това стана ясно по време на финална пресконференция от заместник-кметът по европейски проекти и програми Зорница Кралева.

Чрез реализацията на проекта беше постигнато повишаване на защитата от негативния ефект при наводнения в трансграничния регион. В рамките му бяха извършени строително-монтажни дейности и информационни мерки за предотвратяване на наводнения на реките Брегалница и Бистрица. Сред дейностите по обезопасяване на реките бяха почистване на речните корита и подновяване на хидротехническите съоръжения по поречието на реката, разработване на цялостни планове за действие за защита от наводнения, както и съвместни дискусии и обучения. Освен това бяха постигнати добри резултати относно повишаване на обществената осведоменост във връзка с проблемите, свързани с наводненията, както и индивидуалната роля и отговорност свързана с превенцията от наводнения, чрез провеждане на информационни дни и ролеви игри.

Във финалната пресконференция по проекта взеха участие и партньорите от македонска страна.

Над 50 000 жители от трансграничния регион са пряко или косвено повлияни от мерките по предотвратяването на наводнения в общините Благоевград и Делчево.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"