Написаха актове на мотористи в НП "Рила"

Придвижвали се без разрешение

По сигнал на посетители на парка, служители от отдел „Контрол и охрана“ на парковите участъци „Говедарци” и „Бели Искър” при дирекцията на Национален парк „Рила“ осуетиха опит за незаконно преминаване и престой с високопроходими спортни мотоциклети в района на връх Мечит по посока местността Кобилино бранище, парков участък „Говедарци“, част от забранена територия. Това съобщиха от Национален парк „Рила“.

На пешеходната туристическа пътека при разклона за м. „Жълтия гьол“ служителите се натъкнали на 4 спрели мотоциклета. Водачите им не са разполагали с разрешение за движение и престой на МПС в забранената територия. На трима от мотоциклетистите, жители на София и Самоков са съставени протоколи за административно нарушение. Четвъртият е избягал и не е оказал съдействие. По случая са образувани преписки за търсене на административно наказателната отговорност за противоправно поведение.

Съгласно действащото специализирано законодателство (ЗЗТ и др.) за тези нарушения са предвидени наказания по преценката на административно наказващия орган в размер от 500 до 5 000лв., които може да определи от него с наказателни постановления.

Издаването на разрешение за движението и престоя на МПС, извън определените пътища на територията на Национален парк „Рила“, се осъществява на Закона за защитените територии. Всяко намерение за навлизане в забранена територия извън обозначените пътища и места за престой и без процедирането на изричен разрешителен режим съставлява административно нарушение, което подлежи на санкциониране.

За по-голяма ефективност на охранителната дейност при опазването на забранените територии, Дирекция „Национален парк Рила“ призовава гражданите за бдителност, гражданска активност и оказване на съдействие на контролните органи по места, като за извършването на нерегламентирани дейности в Национален парк „Рила“ и резерват „Риломанастирска гора“ могат да подават сигнали на телефони: 0884 111 400; 0887 997 770; 0884 111467; 0884 111 407; 0884 111 410.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен