Съдът потвърди 1500 лева глоба на рудник Ораново

Санкцията е наложена от Главна испекция по труда за нарушение на Правилника по безопасност на труда

Районен съд-Благоевград потвърди наказателно постановление за 1500 лева, издадено на рудник Ораново, предаде Дарик. Санкцията е наложена от Главна испекция по труда за нарушение на Правилника по безопасност на труда.

При проверка на 6 октомври 2015 година е установено, че в дружеството не се спазва проекта при прокарване на уклон във втори добивен участък на мината. Освен това е била изменена и транспортната схема, като в началото на уклон 20 е монтиран гуменолентов транспортьор и не е монтирана монорелса и хаспел за доставка на материали до работното място.

При това отклонение и неспазване на утвърденият проект, се е налагало работниците ръчно да доставят крепителните материали, като даже бил и наранен един от работниците в рудника заради подхлъзване. Било затруднено и придвижването на работниците по тази гумена транспортна лента, намален е габаритът на изработката.

Всички тези отклонения са рефлектирали върху здравословните и безопасни условия на труд в този рудник и са затруднили, а не облекчили труда на работниците под земята.

Съдът прие, че със събраните по делото доказателства е установено по несъмнен и категоричен начин, че жалбоподателят е извършил описаното в наказателното постановление нарушение. Именно затова потвърждава глобата от 1500 лева на рудника.

Решението може да се обжалва пред Административен съд - Благоевград в 14-дневен срок.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен