Предотвратиха опит за незаконна езда в Национален парк "Рила“

Служители от парковата охрана спират единайсет конни ездачи

Дирекцията на Национален парк „Рила“ предотврати опит за незаконна езда в местността "Маджарски палат" в парков участък „Говедарци“. Сигналът за нарушителите е подаден от граждани. Служители от парковата охрана спират единайсет конни ездачи, които се оказало, че нямат разрешение от дирекцията на парка за извършване на конен туризъм. На водача на групата, който е жител на Самоков, е съставен констативен протокол за установяване на административно нарушение.

Редът за преминаване на коне през територията на парка е в сила от месец април 2014 г. На територията на парка са регламентирани общо 13 маршрута за конна езда. Те са до 2000 м надморска височина и попадат в Зона „Интензивен туризъм” от Плана за управление на парка. Провеждането на специализиран туризъм и масови прояви подлежи на съгласуване след подаване на заявление по образец в дирекцията на Национален парк “Рила”.

Гражданите могат да подават сигнали за нерегламентирани дейности в Национален парк „Рила“ и резерват „Риломанастирска гора“ на телефони: 0884 111 400; 0887 997 770; 0884 111467; 0884 111 407; 0884 111 410.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"