Избрани Новини

Съдят кюстендилци, взели незаконно над 150 000 лв от Земеделския фонд

Д. Иванова, С. Ангелова, Т. Цанева и Р. Благоев представили пред Държавен фонд "Земеделие“ в Кюстендил неверни сведения

Окръжна прокуратура - Кюстендил внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу четири лица за извършени от тях престъпления.

През ноември на 2013 г. обвиняемите Д. Иванова, С. Ангелова, Т. Цанева и Р. Благоев представили пред експерти на Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие“ в Кюстендил неверни сведения, като към заявление за подпомогане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ приложили заверени копия на документи с невярно съдържание, издадени от „А. 52“ ЕООД – София и Национална служба за съвети в земеделието, за да получат средства в размер по 39 113.60 лева на всеки от тях. Сумите били отпуснати от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, принадлежащ на Европейския съюз, от който са предоставени средства на българската държава, разпределяни чрез ДФ „Земеделие“, Разплащателна агенция.

Освен това на същото място четиримата обвиняеми съзнателно се ползвали с неистински официални документи – Удостоверения за професионално обучение (придобита квалификация), също издадени от „А. 52“ ЕООД – София и Национална служба за съвети в земеделието, като от тях за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

Предстои да започне съдебен процес срещу четиримата обвиняеми за предоставяне на неверни сведения и неистински официални документи с цел да получат парични средства от Европейския земеделски фонд.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)